Expeditie 2019

In januari 2019 zal een team van experts afreizen naar West Papua, het voormalig Nederlands Nieuw Guinea, om onderzoek te doen naar het erfgoed van de luchtoorlog die daar tijdens de Tweede Wereldoorlog is uitgevochten tussen het Japanse Keizerrijk en de Geallieerde legers.

 

Nieuw Guinea herbergt een van de relatief onaangetaste slagvelden van de oorlog en daarmee het verhaal van een bloedige strijd, niet alleen tussen de legers en luchtmachten onderling, maar ook met het klimaat, de natuur en het onherbergzame landschap.

 

De expeditie zal zowel op zoek gaan naar een verloren gegane Amerikaanse bommenwerper als een drietal overgroeide Japanse vliegvelden in kaart brengen die in een immens gras- en moerasgebied liggen.

 

 

In beide onderdelen van de expeditie zal naast het erfgoed, ook het verhaal van de mens achter dat erfgoed van oorlog centraal staan. Dat zijn natuurlijk de vliegers en bemanningen van de toestellen die een belangrijk deel van de oorlog in Nieuw Guinea uitvochten. Ook de mannen die op de grond de vliegtuigen onderhielden, bewapenden, verkeersleiding verzorgden, bewapening en meteorologie. Op de vliegvelden hopen we sporen van hun werk tegen te komen. En dan is daar een veelal onderbelichte groep, de dwangarbeiders, veelal lokale mensen, die onder vaak erbarmelijke omstandigheden voor de Japanners vliegvelden en andere infrastructuur moesten aanleggen. Aan Geallieerde kant verrichten zij, onder zeer veel betere omstandigheden en niet onder dwang, een zelfde soort werkzaamheden. De impact die de oorlog op deze gemeenschappen heeft gehad, heeft zijn sporen nagelaten.

Erfgoed in kaart

Een belangrijk doel is een begin maken met het in kaart brengen van het erfgoed dat nog in Nieuw Guinea te vinden is. Oprukkende commerciële activiteiten, een groeiende bevolking en opkomend toerisme bedreigen de locaties, objecten, verhalen en soms ook oorlogsgraven van de strijd die tussen voorjaar 1942 en augustus 1945 op dit enorme eiland is gevoerd.

Scheeps- en vliegtuigwrakken vallen in Azië ten prooi aan schroothandelaren en schatgravers, reden om wat er nu nog rest in kaart te brengen en in samenwerking met betrokken landen veilig te stellen door lokale bescherming en beheer of verantwoorde berging en overdracht aan musea.

Het terrein waar gevochten is en waar zich het verhaal van de strijd om de heerschappij over Nieuw Guinea zich heeft afgespeeld, is immens en het zal een enorme inspanning vergen dit enigszins in beeld te brengen.

Het verhaal van de mens achter dit erfgoed is evenzeer de moeite waard beschreven te worden. Hierin wil deze expeditie ook een aanzet doen tot beter onderzoek.

De New Guinea Air War Expeditie maakt hiermee een begin en wil als inspiratiebron en aansporing dienen om een meer complete inspanning tot stand te brengen.

De museale en wetenschappelijke achtergrond van de deelnemers brengt verantwoordelijkheden met zich mee die garant staan voor een integere aanpak van de expeditie en het onderzoek.

 


De New Guinea Air War Expedition is een activiteit van de Stichting Promotie Beheer en Behoud

 

De SPBB draagt beheer en behoud van militair- en technisch erfgoed een warm hart toe, doet onderzoek naar conserveringsmethoden, adviseert bij beheer en behoud van technische collecties en ondersteund musea met technische collecties in Nederland en elders.