Team

 Het team bestaat uit zes man:

  • Max Ammer: duiker, jungle expert, werkzaam en woonachtig in West Papua (januari 2019 en najaar 2019)
  • Marc Westenberg: luchtvaarthistorisch technicus (najaar 2019)
  • Fred Warmer: fotograaf (januari 2019 en najaar 2019)
  • Arjen Bosman: archeoloog en OCE deskundige (najaar 2019)
  • Fred Pelder: videofilmer en luchtvaarttechnisch conservator (januari 2019 en najaar 2019)
  • Bas Kreuger: luchtvaarthistoricus (januari 2019 en najaar 2019)

Met dit team hebben we vele expertises in huis die bijdragen aan het welslagen van de expeditie. Naast de zes deelnemers zijn er op de achtergrond velen die een bijdragen leveren met archiefonderzoek, foto-analyse, terreinkennis en ondersteuning in de organisatie.