· 

Amerikaanse archieven

Hoewel de Amerikaanse archieven (het NARA) goed geïnventariseerd zijn, is het daadwerkelijk verkrijgen van archiefmateriaal niet zo eenvoudig. Het kost veel tijd, moeite en geld, of je moet bereid zijn een paar weken naar Washington af te reizen om zelf materiaal op te zoeken.

Gelukkig bleek het Nederlands bedrijf ReasEURO al veel materiaal gedigitaliseerd te hebben vanwege onderzoek voor een opdrachtgever. Ze waren zo vriendelijk ons inzage in dit gedigitaliseerde materiaal te geven, wat een weelde aan informatie opleverde. Binnenkort gaan ze opnieuw naar het NARA en zullen een open oog houden voor informatie en archiefmateriaal wat ons behulpzaam kan zijn. Fijn dat mensen meedenken en bedrijven bereid zijn ons te helpen.

Reactie schrijven

Commentaren: 0